Založení akciové společnosti

Založení akciové společnosti

Akciová společnost může být založena i jedním zakladatelem. V případě, že je společnost založena pouze jedinou osobou, musí se jednat o právnickou osobu. Společnost se zakládá zakladatelskou smlouvou a to v případě, že je firma zakládána dvěma a více zakladateli. Je-li společnost zakládána pouze jednou osobou, podepisuje se zakladatelská listina.

Zakladatelská smlouva či listina se obsahově od sebe neliší. Musí obsahovat následující informace:

  • firmu, sídlo a předmět podnikání
  • navrhovaný základní kapitál
  • počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu
  • upisované vklady
  • určení správce vkladu
  • návrh stanov
  • atd.

Akciová společnost musí obsahovat označení „akciová společnost“ nebo zkratku „akc. spol.“ či „a.s.“. Jméno akciové společnosti nesmí být zaměnitelná s jinou. Musí být vhodným způsobem rozlišena.

Výše základního kapitálu je stanovena obchodním zákoníkem ve výši 2 000 000 Kč nebo 20 000 000 Kč. Výše záleží na tom, zda je založen a s veřejným úpisem akcí neb bez veřejného úpisu akcií.

Při založení akciové společnosti bez veřejné nabídky není nutné svolávat ustanovující valnou hromadu. V zakladatelské smlouvě musí být uveden počet akcií a jejich jmenovitá hodnota. Základní kapitál tvoří součet jmenovitých hodnot veškerých akcií. Výše základního kapitálu je ve výši 2 000 000 Kč.

Zakládáme-li akciovou společnost s veřejnou nabídkou, hodnota základního kapitálu je ve výši 20 000 000 Kč. Tato možnost založení se využívá v případě, že zakladatelé nemají dostatečně vysoký kapitál k založení společnosti. Proto je zveřejněna výzva k úpisu akcií.

Upisovatel, neboli kupující, musí při úpisu zaplatit 10% ze jmenovité hodnoty a nejpozději do ustanovující valné hromady musí uhradit 30% jmenovité hodnoty.

Akciová společnost vzniká dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.