Ready made a. s.

Ready made a. s.

Ready made akciové společnosti jsou předpřipravené společnosti, které jsou určeny k okamžitému prodeji zájemcům. Jsou vytvářeny specializovanými společnostmi.

Jedná se o společnosti, které jsou již zapsány v obchodním rejstříku, takže je možné ihned po zakoupení společnosti začít podnikat. Nemusíte tedy čekat několik dní na zápis společnosti, jako je tomu třeba při normálním zakládání společnosti. Ready made společnosti nemají žádné závazky ani pohledávky. A nemají žádnou podnikatelskou historii. Mají přidělené identifikační číslo. Je možné zakoupit jak akciovou společnost tak i společnost s ručením omezeným. Rozdíl je v ceně. Nákup akciové společnosti je o poznání dražší.

Při zakládání společnosti je hlavním problémem finanční náročnost. Proto jsou ready made společnosti výhodné. Jejich základní kapitál je již splacený. Jméno zakoupené společnosti je možné si ponechat nebo změnit, podle svého uvážení. Při změně názvu společnosti je nutné dbát na to, aby nové jméno nebylo již použité nebo snadno zaměnitelné. Sídlo společnosti je možné si ponechat nebo, stejně jako jméno společnosti, je možné sídlo změnit. Je ovšem důležitý výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než 3 měsíce.

Všechny společnosti, které se zapisují do obchodního rejstříku mají uvedený předmět podnikání. Uvádí se živnosti volné, jako je obchod, služby či výroba. Předmět podnikání je možné jak rozšířit tak také zúžit. Důležité je opatřit si oprávnění v dané oblasti a nutnost ohlášení této živnosti na místě příslušném živnostenském úřadu. Předmět podnikání je možné rozšířit o živnosti volné, řemeslné, vázané či koncesované.

Z hlediska DPH není společnost při jeho prodeji registrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty. Na základě žádosti je však možné podat přihlášku k dobrovolné registraci.